Αρχείο ετικέτας ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Από την «συλλογή» τού Musée d’art Classique de Mougins.
Μνημείον Κυναιγείρου εν Ελευσίνι 

.

τού Αναστασίου Στάμου

 .

……….Στην παραλία τής Ελευσίνας, στην νέα μαρίνα προς το «ΙΡΙΣ», μπορείτε να επισκεφθείτε το Μνημείο τού Κυναίγειρου, για να γνωρίσετε τον Ελευσίνιο ήρωα τής μάχης τού Μαραθώνα. Στην όμορφη πλατεία, που προτείνουμε να ονομασθεί πλέον Πλατεία Κυναιγείρου, δεσπόζει το ανάγλυφο μαρμάρινο δημιούργημα τού ερασιτέχνη γλύπτη Τιμολέοντος Ρεντούμη, ως προσφορά στην κοινωνία τής Ελευσίνας και τού Θριασίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ