Αρχείο ετικέτας ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΟΝΟΘΕΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ-ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ-ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΙ – ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ – ΣΧΙΣΜΑΤΑ

,

Κατὰ τὴν πρώτη φάση τῆς Εἰκονομαχίας (726-787), οἱ μοναχοὶ ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ πλήρωσαν τὸ ἀντίτιμο τῆς συγκρούσεως. Μικρογραφία ἀπὸ τὴν Σύνοψη Ἱστοριῶν τοῦ Ἰωάννη Σκυλίτζη, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει διωγμοὺς ἐναντίον μοναχῶν. Φυλάσσεται στὴν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Μαδρίτης fol.28vb. Τέλος 12ου αἰ. μὲ ἀρχὲς 13ου.
Κατὰ τὴν πρώτη φάση τῆς Εἰκονομαχίας (726-787), οἱ μοναχοὶ ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ πλήρωσαν τὸ ἀντίτιμο τῆς συγκρούσεως. Μικρογραφία ἀπὸ τὴν Σύνοψη Ἱστοριῶν τοῦ Ἰωάννη Σκυλίτζη, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει διωγμοὺς ἐναντίον μοναχῶν. Φυλάσσεται στὴν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Μαδρίτης fol.28vb. Τέλος 12ου αἰ. μὲ ἀρχὲς 13ου.

.

……….Στὶς 31 Αὐγούστου 784, ὁ Πατριάρχης Παῦλος Δ΄, παραιτήθηκε τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου. Σύμφωνα μὲ τὸν Θεοφάνη, ἀρρώστησε, ἐγκατέλειψε τὸν θρόνο καὶ εἰσῆλθε μοναχὸς στὴν μονὴ τῶν Φλώρου. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ-ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ-ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΙ – ΒΟΓΟΜΙΛΟΙ – ΣΧΙΣΜΑΤΑ

Μ Α Κ Ο Υ Ρ Ι Α : ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΑΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

,

Μακουρία:
Ένα αρχαίο Χριστιανικό Αφρικανικό βασίλειο
με γλώσσα (και) Ελληνική

,

                                                                                       Δρ. Χρήστος Μητσάκης

mitsakis_christos@hotmail.com

.

……….Στην περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η νότιος Αίγυπτος και το βόρειο και κεντρικό Σουδάν, άκμασε μεταξύ του 6ου και του 12ου μ.Χ. αιώνα το βασίλειο της Μακουρίας, η βασιλική αυλή του οποίου, οι ανώτερες τάξεις και η τοπική χριστιανική εκκλησία χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο σε τέτοιο βαθμό, ώστε για αρκετούς αιώνες η ελληνική να είναι η κύρια γραπτή γλώσσα και η γλώσσα της μάθησης και της γνώσης.

……….Η διάδοση και η εκτεταμένη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή, παρ’ όλο που σε αυτήν ουδέποτε εγκαταστάθηκαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, ούτε απετέλεσε ποτέ μέρος κάποιας ελληνικής κρατικής οντότητας, οφείλεται στον εκχριστιανισμό της Μακουρίας, ο οποίος συνετελέσθη στα μέσα του 6ου μ.Χ. αιώνα.

Συνέχεια ανάγνωσης Μ Α Κ Ο Υ Ρ Ι Α : ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΑΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΨΙΚΙΟΥ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΟΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β’ (3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 713)

.

,

,Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΨΙΚΙΟΥ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΟΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β΄ (3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 713)

.

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 3, ΜΕΡΟΣ Α’΄σελ.271- 272

…,

……….Ὁ Φιλιππικός ἀνῆκεν εἰς τὴν πολιτικὴν ἐκείνην μερίδα ἥτις δὲν ένόμιζε συμφέρουσαν τὴν ὑπό τῆς οἰκουμενικῆς συνόδου γενομένην καταδίκης τῶν μονοφυσιτῶν καὶ τῶν μονοθελητῶν, ἀξιοῦσα ὅτι διὰ τῆς καταδίκης ταύτης ἀπηλπίσθησαν οἱ χριστιανοὶ τῶν χωρῶν ὅσαι εἶχον κατακτηθῆ ὑπό τῶν Ἀράβων καὶ κατέστη οὕτως ἀδύνατος ἡ τῶν χωρῶν τούτων ἀνάκτησις. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΨΙΚΙΟΥ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΟΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β’ (3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 713)