Αρχείο ετικέτας ΝΕΓΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΙΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ (1821)

,

Krazeisen Karl (1794 – 1878) Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος, 1828 Λιθογραφία, Ἀρ. ἔργου: Π.1325/ΓΙΙΙ/θ Ἐθνική Πινακοθήκη    –   Δημήτρις Ὑψηλάντης, ἐλαιογραφία τοῦ Σπυρίδωνα Προσαλέντη. Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο, Ἀθήνα.

,.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821  
Η Πελοποννησιακή Γερουσία και η έρις Υψηλάντου-Προκρίτων 

Ἀποστόλου Β.Δασκαλάκη.

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

 

……….(…) Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, ἡ Πελοποννησιακὴ Γερουσία θωρεῖτο ὡς μὴ ὑφιστάμενη σύμφωνα μὲ τὴν πράξη τῶν Καλτετζῶν. Παρατάθηκε ὅμως αὐθαίρετα ἀπό τοὺς προκρίτους τῆς Πελοποννήσου, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Πελοπόννησος νὰ εἶναι ἡ μόνη περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος ποὺ στὶς παραμονὲς συγκλήσεως Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, στερεῖτο ἑνιαίας καὶ ἀπ’ ὅλους ἀποδεκτῆς τοπικῆς διοικήσεως. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΙΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ (1821)