Αρχείο ετικέτας ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ – «ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ»

,

agios-grigorios-palamas

.

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

 * Νυνγμοὶ Εὐθυντήριοι * 

.

……….Οι «Νυγμοί Εὐθυντήριοι» αποσκοπούν να καταστούν μία σειρά νεοελληνικών μεταφράσεων πολύτιμων κειμένων τής Αρχαίας Ελληνικής και τής Βυζαντινής Γραμματείας, με περιεχόμενο συμβουλευτικό και προτρεπτικό, διδακτικό και ενθαρρυντικό. Τα κείμενα συνοδεύονται από διευκρινιστικές υποσημειώσεις, επεξηγηματικά σχόλια και επίκαιρες αναλύσεις. Η ενδεχόμενη ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται μόνον υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου τους. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ – «ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ»

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ – (Α΄ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ, ΝΙΚΗ, ΝΕΜΕΣΙΣ) (Β΄ ΠΑΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Νυγμοὶ Εὐθυντήριοι

Α΄ –  Αδράστεια, Νίκη, Νέμεσις
Β΄ –  Παν Μαραθώνιος

,,

……….Στην παρούσα εργασία του, ο κύριος Τσακνάκης αναλύει δύο επιγράμματα τού Θεαίτητου τού Σχολαστικού, τα οποία αφορούν την Μάχη τού Μαραθώνα, «μία από τις πλέον σημαντικές και ένδοξες νίκες των Ελλήνων εναντίον τού εξ ανατολών βαρβαρισμού».

***
Μπορείτε να την διαβάσετε στο : https://www.academia.edu/

ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ – ΤΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

,

Νυγμοί Ευθυντήριοι 

.

Δαμάγητος

Το Επιτύμβιο τού Ορφέα 

.

……….Η εξαιρετική εργασία τού κυρίου Α. Τσακνάκη, μάς αποκαλύπτει πέντε θεμελιώδη στοιχεία τής σχετικής με τον ιερό Ορφέα αρχαίας ελληνικής θεολογικής διδασκαλίας, τα οποία «κρύβονται» στο επιτύμβιο επίγραμμα τού Δαμάγητου γιά τον Ορφέα.

***
Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στό : https://www.academia.edu/

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ»

,

             .

          Ηράκλειτος
Περί τού ομηρικού Ηρακλέους
(Ομηρικά Προβλήματα, λγ΄-λδ΄)     

.

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

.

……….Ο Ηράκλειτος, συνονόματος τού Ηράκλειτου τού Εφέσιου και Σκοτεινού (540-480 π. Χ.), έζησε κατά τον α΄ μ. Χ. αιώνα. Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά τον βίο του. Είναι ο συγγραφέας τού βιβλίου «Ομηρικά Προβλήματα», μέσα από τις σελίδες τού οποίου υπερασπίζεται τον Όμηρο και το πολύτιμο έργο του από τις κατηγορίες που κυρίως ο μέγας Πλάτων (427-347 π. Χ.) είχε εκτοξεύσει εναντίον τους αρνούμενος να αναγνωρίσει οποιασδήποτε μορφής ηθική ή εκπαιδευτική αξία στην μελέτη και στην διδασκαλία τής «Ιλιάδας» και τής «Οδύσσειας». Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ»

ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ «ΟΡΟΙ»

,

,

Άγιος Διάδοχος –  «Όροι»

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

.

……….«Η καταγεγραμμένη μυστική διδασκαλία τού λογιωτάτου και θεοφόρου αγίου Διαδόχου, επισκόπου Φωτικής, συγκλονίζει και συναρπάζει με το δυσθεώρητο ύψος και βάθος των φωτεινών στοχασμών και των εκστατικών νοημάτων της. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ «ΟΡΟΙ»

ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ-ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΣΑΜΟΣΑΤΕΥΣ-«ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»

,

Φανταστικὴ ἀπεικόνησις τοῦ Λουκιανοῦ.  Ἐπεξεργασία εἰκόνας Ἑ.Ἡ.
Φανταστικὴ ἀπεικόνησις τοῦ Λουκιανοῦ. Ἐπεξεργασία εἰκόνας Ἑ.Ἡ.

 

Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

«Εγκώμιο γιά την Πατρίδα»

 

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

 Θεολόγος – Φιλόλογος

 

«…Στην εισαγωγή τού λόγου του, ο Λουκιανός προβαίνει σε μία πανάρχαια διαπίστωση, την οποία στην συνέχεια θα αιτιολογήσει και θα τεκμηριώσει με πληρότητα. Η πατρίδα είναι το «γλυκύτερο» και το «πιό ευχάριστο» από όλα τα αγαθά τής ζωής των ανθρώπων και, ως τέτοιο, εύλογα είναι και το «πιό σεβαστό» και το «πιό θεϊκό» ταυτόχρονα. Σε σοβαρό σφάλμα υποπίπτει όποιος εκλάβει ως «απόλυτη», άρα και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου «απαράδεκτη», την θέση τού συγγραφέα, δηλώνοντας – προς υπεράσπιση τής διαφωνίας του – ότι από πολλούς ανθρώπους κάποια άλλα αγαθά θεωρούνται γλυκύτερα και πιό ευχάριστα. Συνέχεια ανάγνωσης ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ-ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΣΑΜΟΣΑΤΕΥΣ-«ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»