Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

,

,

τού Ιωάννη Μουρέλλου

.

……….Οι εξισλαμισμοί, η αλλαγή πίστης δηλαδή, των Χριστιανών που γίνονταν Μωαμεθανοί, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνοδεύουν την προσέγγιση τού πληθυσμού. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ