Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

.

,

Αι κατά τής Μακεδονίας επιδρομαί 

.

……….Οι Μακεδόνες από τους μυθικούς χρόνους μέχρι τής κατακτήσεώς των υπό των Ρωμαίων (146 π.Χ.) παρέμεινον προσηλωμένοι εις τα ιστορικά πεπρωμένα τού Ελληνισμού. Η Μακεδονία απετέλει το προς Βορράν προπύργιον τής αμύνης τής Ελληνικής φυλής. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ