Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ (29/7/626-8/8/626)

.

Τοιχογραφία Μοναστηριού στην Ρουμανία με την πολιορκία τής Κωνσταντινουπόλεως.

.

Στὰ χρόνια τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

,

..Αναστασίου Φιλιππίδη, Ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Ακαθίστου, περιοδικό Παρέμβασις, Μάρτιος 2006

……….Λίγες εκκλησιαστικές ακολουθίες παραμένουν τόσο βαθιά εντυπωμένες στους Ορθόδοξους Έλληνες όσο η ακολουθία των Χαιρετισμών. Συνυφασμένη με τον ερχομό τής άνοιξης, το ευωδιαστό αεράκι από κάποιον γειτονικό κήπο, την αξεπέραστη μελωδία των ύμνων η οποία επηρέασε και την κοσμική ελληνική μουσική, η ακολουθία των Χαιρετισμών έρχεται να συνδέσει την προσωπική χαρά γιά την δυνατότητα τής σωτηρίας με το συλλογικό ευχαριστήριο προς την Θεοτόκο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ (29/7/626-8/8/626)

Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 960 μ.Χ.

,

……….

,,,,,,,,,,Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς ἦταν θέμα ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς αὐτοκρατορίας στὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ παράλια τῆς περιοχῆς. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 960 μ.Χ.

Α΄ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ-Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟ

.

petchenegscv0gw7[1].

.Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟ

..

Ἀπὸ τὸ μοναδικὸ ἔργο τοῦ Στίβεν Ράνσιμαν, Ἱστορία τῶν Σταυροφοριῶν.

……….Ὅσο καὶ ἄν φιλονικοῦσαν ὁ αὐτοκράτωρ καὶ οἱ σταυροφόροι ἀρχηγοὶ γιὰ τὰ τελικὰ τους δικαιώματα, καὶ γιὰ τὴ διανομὴ τῶν μελλοντικῶν κατακτήσεων, δὲν ὑπῆρχε καμμία διαφωνία γιὰ τὰ ἀρχικὰ στάδια τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Συνέχεια ανάγνωσης Α΄ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ-Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1205

,

14-4-1205 2

.

Ἡ ἥττα τῶν Λατίνων ἀπὸ τοὺς βούργαρους στὴν Ἀδριανούπολη 

Ἡ  ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας τὸ 1204, προκάλεσε τὸν τεμαχισμὸ τῶν ἐδαφῶν τῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ δύο ἐπιφανεῖς ἡγέτες τῆς Δ΄ Σταυροφορίας, κράτησαν γιὰ τὸν ἐαυτό τους τὰ καλύτερα ἐδάφη· ὁ Βαλδουίνος ἔλαβε τὰ 5/8 τῆς πόλης, τὴν περιοχὴ τῆς νότιας Θρᾲκης, ἐδάφη στὴν νοτιοδυτικὴ Μικρᾶ Ἀσία καθὼς καὶ τὰ νησιὰ Χῖο, Λέσβο καὶ Σᾶμο.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ βούλγαροι ὑπὸ τὸν Ἰωάννη Ἀσάν, ἤθελαν νὰ συνεχίσουν καὶ ἀναβιώσουν τὸ ἔργο τῶν προηγούμενων τσάρων τους, Σαμουὴλ καὶ Συμεῶν. Ὁ βούλγαρος ἡγεμόνας, εἶχε προειδοποιήσει τοὺς Λατίνους νὰ μὴν ἐγείρουν ἀξιώσεις γιὰ τὰ «ἐδάφη του».  Οἱ Λατίνοι ἀπασχολημένοι μὲ τὴν ἐκστρατεία στὴν Μ. Ἀσία, δὲν ἔδωσαν τὴν ἀπαραίτητη προσοχὴ στὶς ἐξελίξεις στὴν Θρᾲκη, ὑποτιμῶντας τὶς δυνατότητες τοῦ Ἀσάν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1205

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (970-971 μ.Χ.)

,

.

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

.

……….Τὸν Νικηφόρο Φωκᾶ  διαδέχθηκε στὸν θρόνο τὸν Δεκέμβριο τοῦ 969, ὁ Ἰωάννης Τσιμισκῆς (969-976), ὁ ὁποῖος κάλεσε τοὺς Ῥώσους νὰ ἐκκενώσουν τὴν Βουλγαρία «Ῥωμαῖοις προσήκουσαν καὶ ἀπόμοιραν τελοῦσαν Μακεδονίας (ἐνν. τοῦ Θέματος τῆς Μακεδονίας) ἀνέκαθεν» Συνέχεια ανάγνωσης Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (970-971 μ.Χ.)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΥΑΚΟΣ (ΓΙΑΡΜΟΥΚ) 15-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 636 μ.Χ.

 

ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ,

Στὶς 20 Αὐγούστου τοῦ 636, ἔληξε  ἡ μάχη τοῦ Ἱερομύακος (Γιαρμοῦκ), μεταξὺ Βυζαντινῶν, μὲ βασικότερους διοικητὲς τοὺς Βαάνη καὶ Θεόδωρο, καὶ τῶν Ἀράβων τοῦ Ἀβουβαχάρου, (Ἀμπού-Μπάκρ πρώτου χαλίφη τοῦ ἱσλάμ), μὲ συντριπτικὴ ἥττα τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποῖας ἦταν ἡ διαμόρφωση μιᾶς νέας γεωπολιτικῆς κατάστασης στὴν ἀνατολική Μεσόγειο. Θὰ ἀκολουθήση ἡ κατάληψι ὅλης τῆς Συρίας καὶ τῆς Παλαιστίνης ἀπό τὸ Χαλιφᾶτο καὶ ἡ παράδοσι τῆς Ἰερουσαλὴμ ὕστερα ἀπό πολιορκία δύο ἐτῶν.

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΥΑΚΟΣ (ΓΙΑΡΜΟΥΚ) 15-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 636 μ.Χ.