Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

.

«Η σφαγή», Χydakobe, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Οι ομαδικοί εξισλαμισμοί στην Ήπειρο και Αλβανία. Μετατροπή εκκλησιών σε τζαμιά. Περίτμησι Ηπειρωτών. Τουρκοχριστιανοί και μισότουρκοι «Γραικομάνοι.»

 .

……….Ο εξισλαμισμός στην Ήπειρο άρχισε επί σουλτάνου Μουράτ Β’ , εξηπλώθη δε επικινδύνως μετά την ήττα τού Σκεντέρμπεη, οπότε οι μεγάλοι κτηματίες ηναγκάσθησαν να εξισλαμισθούν γιά να διατηρήσουν τα τιμάριά τους, αξιωθέντες τού τίτλου «μπέηδες» κατά κληρονομιά. «Τούτους κάτω από ψυχολογικό εξαναγκασμό εμιμήθησαν και οι πτωχοί κολλήγοι». Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ