Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

1921-ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

 

.

Απόσπασμα από έκθεση καταπέλτη γιά τις τραγικές συνθήκες των Ελλήνων που εκτοπίσθηκαν στην Σεβάστεια και την περιοχή της, τού Theda Phelps, υπαλλήλου τής Επιτροπής Βοηθείας τής Εγγύς Ανατολής. Συνέχεια ανάγνωσης 1921-ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ