Αρχείο ετικέτας ΟΥΝΙΑ ΠΑΠΙΣΜΟΣ

ΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

.

ΟΥΝΙΑ.,,,.

Οὐνία

.

,Τοῦ Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών

.

……….Λέγοντας «Οὐνία», ἐννοοῦμε ἕνα θρησκευτικοπολιτικὸ σχῆμα, ποὺ ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Παπισμὸ γιὰ τὸν ἐκδυτικισμὸ τῆς μὴ λατινικῆς Ἀνατολῆς, τὴν πνευματικοπολικὴ δηλαδὴ ὑποταγὴ της στὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Ἡ ἐπεκτατικὴ αὐτὴ κίνηση τοῦ Παπικοῦ Θρόνου, ὀνομαζόμενη ΟΥΝΙΑ ἤ ΟΥΝΙΤΙΣΜΟΣ στὴν γλῶσσα μας, ὀφείλει τὸ ὅνομά της στὴν λατινικὴ λέξη Ούνιο (UNIO-ἕνωση), ἀλλὰ μόλις τὸ 1596 ἔλαβε στὴν Πολωνία ἐπίσημα τὸ ὄνομα Οὐνία(UNIA-σλαβικὰ UNIJA). Συνέχεια ανάγνωσης ΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ