Αρχείο ετικέτας ΟΧΥΡΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ-Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

.

.

http://www.army.gr/
http://www.army.gr/

.

Γράφει ὁ ἱστορικός, Βασίλειος Ἀναστασόπουλος

.

Περιεχόμενα: Ἐπιχειρήσεις στὴν Θεσσαλία καὶ στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία-Δυνάμεις Ἀντιπάλων –Ἐπιχειρήσεις μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ΘεσσαλονίκηςἈπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης – Ἐπιχειρήσεις στὴν Δυτικὴ Μακεδονία – Ἐπιχειρήσεις στὴν Ἤπειρο – Δυνάμεις Ἀντιπάλων –Ἐπιχειρήσεις μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων – Ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις κατὰ τῆς ὀχυρωμένης τοποθεσίας τῶν Ἰωαννίνων – Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἡ ἐκκαθάρισις τῆς Δυτικῆς καὶ Βορείου Ἠπείρου – Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν νήσων Αἰγαίου – Ἐπιχειρήσεις τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ – Δυνάμεις Ἀντιπάλων – Ἐπιχειρήσεις στὴν Ἀνατολική Θράκη – Ἐπιχειρήσεις στὴν Δυτικὴ Θράκη – Ἐπιχειρήσεις στὴν Μακεδονία – Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ-Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΦΕΝΤΗΣ (Ν.Μιζαντζιόγλου) – Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

.

 

……….Στὶς 04 Φεβρουαρίου 1913, μὲ τὴν ὑπ. ἀριθμ. 1314/4-2-1913 πληροφορία τοῦ Νικολάκη Ἐφέντη (Ν. Μιζαντζιόγλου, ὁμογενοῦς μας, ἀξιωματικοῦ Μηχανικοῦ τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ), γνωστοποιεῖται ὁ ἀριθμός τῶν τηλεβόλων τοῦ Μπιζανίου, μὲ λεπτομερὴ περιγραφὴ βεληνεκούς, ταχυβολίας, διευθύνσεως βολῆς κ.λ.π. στοιχείων. Συνέχεια ανάγνωσης ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΦΕΝΤΗΣ (Ν.Μιζαντζιόγλου) – Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ