Αρχείο ετικέτας Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

.

Ἀγγλοκρατία στὴ Κύπρο-ἀποβίβασις ἀλόγων στὴν Λάρνακα
Ἀγγλοκρατία στὴ Κύπρο-ἀποβίβασις ἀλόγων στὴν Λάρνακα

.

Τοῦ Ἀνδρέα Βαρνάβα, Ἱστορία τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ  ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ ,1955 1959

Ὁ διαρκὴς Ἑνωτικὸς πόθος τῶν Κυπρίων

.

Περιεχόμενα

α) Ἐνέργειες καὶ ἐκδηλώσεις τῶν Κυπρίων γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.

β)  Ἡ ἐθνική ἐξέγερση τοῦ Ὀκτωβρίου 1931.

γ) Τὰ κυριότερα μέτρα τῆς Ἀγγλικῆς Κυβέρνησης ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς παιδείας τῆς Κύπρου.

 .

……….Ὁ Κυπριακὸς λαός, ἔχοντας συνείδηση τῆς ἑλληνικῆς του καταγωγῆς, σ’ ὅλα τὰ χρόνια τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς ἐπιδίωκε μὲ πολλοὺς τρόπους νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐκπλήρωση τοῦ πόθου του γιὰ ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀποκορύφωμα τῶν ἐνεργειῶν του ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ του στὸ ἑνωτικό δημοψήφισμα τῆς 15ης Ἰανουαρίου 1950. Συνέχεια ανάγνωσης ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ