Αρχείο ετικέτας Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ Κατασκοπία αντικατασκοπία και προπαγάνδα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

.

Μακεδονικός Αγώνας προεστοί1

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ

Κατασκοπία, αντικατασκοπία και προπαγάνδα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα..

Βλάσης Βλασίδης

 .

……….Η εδραιωμένη βουλγαρική παρουσία στην ύπαιθρο και τις κωμοπόλεις τής Μακεδονίας στις αρχές τού 20ού αιώνα έργο συστηματικών και πολύχρονων ενόπλων πιέσεων τού βουλγαρικού κομιτάτου τής «Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργανώσεως» (ΕΜΕΟ), οδήγησε και την ελληνική πλευρά στην σταδιακή υιοθέτηση τής ένοπλης αντιπαραθέσεως ως κύριου τρόπου δράσεως. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε με την αποστολή σωμάτων που αποτελούνταν είτε από Έλληνες πολίτες, είτε από αλύτρωτους Έλληνες (ιδίως Κρητικούς), κυρίως όμως από εντοπίους. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ