Αρχείο ετικέτας Ο ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1977

,

Μακεδονία, Ὀκτώβριος 1977. Περδίκκα Πτολεμαῒδος. Ὁ χῶρος τῆς ἀνασκαφῆς ἀπὸ τὴν Ἀνθρωπολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος
Μακεδονία, Ὀκτώβριος 1977. Περδίκκα Πτολεμαῒδος. Ὁ χῶρος τῆς ἀνασκαφῆς ἀπὸ τὴν Ἀνθρωπολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος

,

……….Ἀκόμη ἕνα προϊστορικὸ εὕρημα τῆς Μακεδονικῆς γῆς, καθιστᾶ ἀμφισβητήσιμη τὴν θεωρία ὅτι ὁ πρόγονος τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὡς κοιτίδα τὴν Ἀφρική.

……….Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1977 (χωρίς ἐπιβεβαιωμένη τὴν ἡμέρα), ὁ κ. Ἰσαὰκ Πασαλίδης στὴν θέση τοῦ Περδίκκα Πτολεμαΐδος (Πεντάβρυσο), ἀνακάλυψε τὸν πλήρη σκελετὸ ἑνὸς προϊστορικοῦ πρωτελέφαντα, τοῦ ὁποίου ἡ χρονολόγηση ποὺ διενήργησε ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ δρ. Ἄρη Πουλιανοῦ, ἀνέτρεψε τὴν μέχρι τότε θεωρία ὅτι τὰ ἀρχαιότερα ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν μέχρι σήμερα στὴν Γῆ, εἶναι ἀφρικανικά καὶ ἄρα ἡ κοιτίδα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Ἀφρική. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1977