Αρχείο ετικέτας Ο ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟ 1918 ΠΟΝΤΟΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟ 1918 ΠΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

,

,

Ο διεκδικούμενος το 1918 Πόντος
Γεωγραφικά και λοιπά στοιχεία

.

……….(…) Ἐκεῖνοι ποὺ ξεκίνησαν τὶς πρῶτες ἀποικίες στὸν Πόντο ἦταν οἱ Μιλήσιοι, οἱ κάτοικοι τῆς Ἰωνικῆς Μιλήτου, τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἵδρυσαν τὴν ἀποικία τῆς Σινώπης καὶ ἀκολούθως ἔγιναν οἱ ἀποικίες τῆς Ἀμισοῦ, τῶν Κοτυώρων, τῆς Κερασοῦντας καὶ τῶν Ἀθηνῶν κοντὰ στὰ σύνορα τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ποὺ καὶ σήμερα ὑπάρχει σὰν μία ἄσημη ὅμως πολίχνη, μὲ τὸ ὅνομα ‘τήνα. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟ 1918 ΠΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ