Αρχείο ετικέτας Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΟΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΟΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ + 2/12/1922)

 

1212

……….Στὶς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 1922, ὁ θρυλικὸς καπετάνιος καὶ ἀκρίτας τοῦ Πόντου, Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος, γνωστὸς ὡς Κοτζᾶ Αναστᾶς, δολοφονήθηκε στὸ χωριό Ἐρζενί μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Γεώργιο Παπαδόπουλο καὶ ἄλλους τρεῖς ἀντάρτες. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΟΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ + 2/12/1922)