Αρχείο ετικέτας Ο ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΡΑΤΗΡ – ΑΣΤΙΟΥΝΕΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΙΟΙ ΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

,

gr0023,

Ἡ ἀνακάλυψις τοῦ κρατῆρος τοῦ Δερβενίου

.

……….Στὶς 16 ἤ 19 Ἰανουαρίου 1962, ἕνα τυχαῖο γεγονός στὴν περιοχὴ Δερβένι Θεσσαλονίκης, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια, Συνέχεια ανάγνωσης ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΡΑΤΗΡ – ΑΣΤΙΟΥΝΕΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΙΟΙ ΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

,

,

Θρᾲκη - Ἡ τιμωρία τοῦ Λυκούργου

……….«Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτον τε καὶ Συρίαν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ