Αρχείο ετικέτας Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΟΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΟΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

.

Καπετάν Γιώργης Ἀργυρίου  Κυπραῖος

.

……….Σχεδὸν 2.000 Κύπριοι – κατ’ ἄλλους ὑπολογισμοὺς 4.000 – πολέμησαν στὰ διάφορα μέτωπα τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἠπείρου τὸ 1912/13. Ἀκόμη καὶ ἀνήλικοι ἦρθαν ἀπὸ τὴν Κύπρο (εἶναι γνωστὲς δύο περιπτώσεις παιδιῶν 15 καὶ 16 ἐτῶν). Ἀνάμεσά στοὺς Κυπρίους ἀγωνιστὲς Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΟΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ