Αρχείο ετικέτας Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ)

,

Γιαννιᾶς Κωνσταντῖνος (1760-1805)

,

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Γιαννιᾶς ἦταν Κλέφτης ποὺ ἔδρασε στὴν Πελοπόννησο. Ὁ Γιαννιᾶς γεννήθηκε στὴν Προστοβίτσα Τριταίας τὸ 1760 καὶ ἦταν γιὸς τοῦ παπᾶ τῆς περιοχῆς. Τὸ ὄνομά του ἦταν Ἀνδρέας, ἐνῶ τὸ πραγματικὸ του ἐπώνυμο ἦταν Γιαννόπουλος σύμφωνα μὲ τὸν Τρικούπη στὴν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ποὺ ἀναφέρει τὸν γιὸ του Γιαννόπουλο. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΩΤΗΣ (1759-1805) – ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

,

Δημιουργία τού αυτοδίδακτου ζωγράφου, Σωτήρη Ζήση από την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης (1902-1989).

,

Οπλαρχηγός Ζαχαρίας Μπαρμπιτσώτης (1759-1805)

.

……….Ὁ Ἀντροῦτσος μὲ τὰ παλληκάρια του (500) μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Λάμπρου Κατσώνη γιὰ Κύθηρα καὶ Ἰθάκη, προσπάθησε νὰ πάει ἀπ’ τὸ Πορτοκάγιο ἔως τὴν Στερεά ἀπὸ τὴν στεριά, διασχίζοντας τὴν Πελοπόννησο. Συνέχεια ανάγνωσης ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΩΤΗΣ (1759-1805) – ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

Τού Ανάργυρου Κουτσιλιέρη, Διδάκτορος Φιλολογίας και Συγγραφέως

……….Το 1996 γιορτάστηκε στο Πορτοκάγιο η επέτειος γιά τα διακόσια χρόνια από την ημέρα τής συγκρούσεως τού στολίσκου τού Κατσώνη με τις ενωμένες γαλλοτουρκικές δυνάμεις. Η δεκαετία τού 1770-1780 ήταν μαύρα χρόνια γιά τον κατακαημένον Μοριά. Η επανάστασις τού 1769, τα Ορλωφικά δηλαδή και η καταστροφή τού Παναγιώταρου και τών Κολοκοτρωναίων  που ήταν μαζί τους στην Καστάνια, ήταν μία πραγματική συμφορά γιά την Πελοπόννησο. Αλλά και η Μάνη περνούσε τα πιό δύσκολα χρόνια τής πολυτάραχης ιστορίας της, γιατί οι τούρκοι με τον θεσμό τού Μανιατάμπεη απειλούν την ελευθερία της, που μέχρι τότε κατάφερε με αιματηρούς αγώνες να διατηρήσει. Σαν αχτίδα παρηγοριάς έλαμψε σε λίγο η δράση τού Κατσώνη κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1788-1792. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ