Αρχείο ετικέτας Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Τὰ θεμέλια τοῦ "Μεγάρου" στὸν Νεολιθικὸ Οίκισμό τοῦ Σέσκλου.
Τὰ θεμέλια τοῦ “Μεγάρου” στὸν Νεολιθικὸ Οίκισμό τοῦ Σέσκλου.

,

Τὸ 1901, στὴν ἀκρόπολη τοῦ χωριοῦ Σέσκλο, (Βόλος Θεσσαλίας), ἀνακαλύφθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν ἀπό τὸν κύριο Χρῆστο Τσοῦντα, σπουδαία ἀρχαιολογικά εὐρήματα. Στὸ σημερινὸ χωριὸ Σέσκλο, ἀναπτύχθηκε ἕνας ἀπό τοὺς σπουδαιότερους νεολιθικοὺς οἰκισμούς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔδωσε τὸ ὅνομά του σὲ μία ὁλόκληρη φάση τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς στὴ Θεσσαλία. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ