Αρχείο ετικέτας Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ     ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

Η Σύμβαση  τού Ο.Η.Ε. γιά την πρόληψη και καταστολή τού εγκλήματος τής ‘’γενοκτονίας’’ στο άρθρο 2 αναφέρει:

«Εις την παρούσαν Σύμβασιν, ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρων πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής: Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ