Αρχείο ετικέτας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

,

Brig-schooner of 1829

Ἡ ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ τῆς Αὐστρίας τὴν περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

.

2011, Κολοβὸς Γεώργιος, Ἐρευνητὴς – Συγγραφέας

.

Εἰσαγωγή:

……….Στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἀγῶνα, τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη πιστὰ στὶς ἀρχὲς τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, δὲν ἀναγνώριζαν στοὺς Ἕλληνες τὸ δικαίωμα τῶν ἐμπολέμων καὶ συνεπῶς δὲν ἀναγνώριζαν καὶ τὴν νομιμότητα τῶν ὅποιων καταδρομῶν αὐτοὶ ἐπιχειροῦσαν. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821