Αρχείο ετικέτας ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 1830 – 1841 ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

,

,

Οι επαναστατικές κινήσεις στην Μακεδονία μεταξύ 1830 – 1841 και η σχέση των Γιάννη Μακρυγιάννη και Τσάμη Καρατάσου

.

……….Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες τού 19ου αιώνα, ο πανσλαβισμός, ως ιδεολογικό αρχικά ρεύμα, είχε ριζώσει βαθιά στην βόρεια ζώνη τής Μακεδονίας, ιδιαιτέρως στις περιοχές Σκοπίων, Αχρίδας, Βελεσών, σημαίνοντας ουσιαστικά την έναρξη τής σκληρής περιόδου των εθνικών ανταγωνισμών. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 1830 – 1841 ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

,

Ὁ πρέσβης τῆς ῥωσίας στὴν Κωνσταντινούπολη, στρατηγὸς καὶ πολιτικὸς, Νικολάι Παύλοβιτς Ἰγνατίεφ (Граф Николай Павлович Игнатиев), ὑπηρέτης τοῦ πανσλαβικοῦ ἐπεκτατισμοῦ. 1864-1877

,

……….Στὶς 18 Ἰανουαρίου 1877, ἐπεισόδια ἀπειλούνται στὴν Ἀθήνα ὅταν σλαβόφωνοι σπεύδουν νὰ «ὑποδεχθοῦν» τὸν πρέσβη τῆς Ῥωσίας στὴν Κωνσταντινούπολη, στρατηγὸ καὶ πολιτικὸ Νικολάι Παύλοβιτς Ἰγνατίεφ (Граф Николай Павлович Игнатиев). Τὴν ἐπομένη τῆς ἐπισκέψεως, ὁ «Μακεδονικός Σύλλογος Ἀθηνῶν», ἀπάντησε μὲ διαδήλωση. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1875-1978) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

,

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας ἤ Ῥουμελίας, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896
Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας ἤ Ῥουμελίας, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896

,

Η Θράκη κατά την Ανατολική κρίση  (1875-1978) και το καθεστώς τής Ανατολικής Ρωμυλίας μέχρι τον οριστικό ξεριζωμό τού Ελληνισμού το 1914

,

……….Κατὰ τὸν ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1877, ἡ κατάληψη ἀπό τοὺς Ῥώσους ἀρχικά τῆς βορείου Θρᾳκης καὶ ἀργότερα τῆς Ἀδριανούπολης, ἀναπτέρωσε τὶς ἐλπίδες καὶ τὸ ἠθικό τῶν βούργαρων καὶ ἀμέσως ἡ φιλοβουλγαρικὴ πολιτικὴ φάνηκε μὲ τὴν ἐγκατάσταση βουλγαρικῶν μηχανισμῶν σὲ κάθε ἀστικό κέντρο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1875-1978) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΣ – Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΪΔΕΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

.

Ἡ "μεγάλη βουλγαρία" σὲ ἡμερολόγιο τοῦ 2011..
Ἡ “μεγάλη βουλγαρία” σὲ ἡμερολόγιο τοῦ 2011…

..

Πανσλαβισμὸς – ἡ ἄνοδος τοῦ βουλγαρικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ καὶ ὁ ρόλος τῆς Ρωσίας

.

……….Τὸ πλέον πρόωρο δεῖγμα ἀφύπνισης τῆς βουλγαρικῆς ἐθνικῆς συνείδησης, μᾶλλον ἁπλοϊκὸ κατὰ τὴ σύλληψη, ἦταν ἕνα σύγγραμμα τὸ ὁποῖο δημοσίευσε τὸ 1762 ὁ βούλγαρος μοναχὸς Παΐσιος, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἱστορία σλαβοβουλγαρικὴ περὶ τῶν βουλγαρικῶν λαῶν, βασιλέων καὶ ἁγίων». Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΣ – Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΪΔΕΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ