Αρχείο ετικέτας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

,

,

ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΪΣ – ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

«Ἐν ἑνὶ λόγῳ ὁ Ἑλληνικὸς στόλος κατέστησε δυνατὸν τὸν Βαλκανικὸν πόλεμον τοῦ 1912. Ἐν τούτοις βλέπομεν τὴν βουλγαρίαν ἀγνώμονα διὰ τὴν βοήθειαν ταύτην, καὶ ἐπιθυμοῦσαν οὐ μόνον νὰ άπολαύσῃ μόνη τὴν δόξαν διὰ τὴν τουρκικὴν ἥτταν, ἀλλὰ καὶ βραδύτερον ἀποπειρωμένην φιλαργύρως νὰ κλέψῃ ἀπό τῆς Συμμάχου αὐτῆς Ἑλλάδος τὴν μερίδα ἐκ τῶν ἀπελευθερωθέντων ἥτις τῇ ἀνῆκεν». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

,

Στὴν φωτογραφία τοῦ Παύλου Κουντουριώτη, ὑπάρχει ἰδιόχειρη ἀφιέρωσή του πρὸς τὸν ἀρχιμανδρίτη τοῦ Στόλου Δ. Δάφνο, σὲ ἀνάμνηση τῶν ναυμαχιῶν τῆς Ἕλλης καὶ τῆς Λήμνου. (Φωτογραφικό ἀρχεῖο Ναυτικοῦ Μουσείου τῆς Ἑλλάδος)

,

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τό:  «Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης» τοῦ Ἀντιναυάρχου ἐ.ἀ. Ἰωάννη Παλουμπῆ, ΠΝ.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ ὀρμητηρίου τοῦ στόλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΩΝΗ ΤΟ 1900

,

Τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Εὑδρόμου «Ναύαρχος Μιαούλης ἐπί τοῦ καταστρώματος τοῦ πλοίου. Στὴ μέση διακρίνεται ὁ ἀντιπλοίαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Στὸ κάτω μέρος τῆς φωτογραφίας ὑπάρχουν οἱ ὑπογραφές τῶν εἰκονιζομένων.

 

Στὶς 22 Νοεμβρίου τοῦ 1900, τελείωσε τό ἐκπαιδευτικό ταξίδι τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀμερική ἀπό τὶς 3/7 μὲ τὸ εὕδρομο «Ναύαρχος Μιαούλης» τοῦ ὁποίου Κυβερνήτης ἦταν ὁ ἀντιπλοίαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΩΝΗ ΤΟ 1900