Αρχείο ετικέτας ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

.

Μοναστήρι Βόρειας Μακεδονίας

.

Μοναστήρι - Ο τετραγωνικός πύργος

……….«Τὸ Μοναστήρι θὰ ἀρχίση νὰ ἀναπτύσσεται ραγδαῖα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα ὅταν πλήθη ἀπὸ Ἕλληνες πρόσφυγες συνέρρευσαν ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Μοσχόπολη καὶ ἀλλοῦ, φεύγοντας ἀπὸ τὴν ἀγριότητα τῶν τουρκαλβανῶν. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

,

Γυμναστικὲς ἐπιδείξεις στὸ ἑλληνικὸ Παρθεναγωγεῖο Μοναστηρίου.
Γυμναστικὲς ἐπιδείξεις στὸ ἑλληνικὸ Παρθεναγωγεῖο Μοναστηρίου.

 

Η Μακεδονία (Πελαγονία) πριν τον Μακεδονικό Αγώνα έως και τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

……….(…) Η παρουσία των Γάλλων προξενικών πρακτόρων στην Θεσσαλονίκη, στο Μοναστήρι, στις Σέρρες και στην Καβάλα κατά την διάρκεια τού 19ου αιώνα, εξασφάλιζε στην γαλλική διπλωματία μία αντικειμενική και ανάγλυφη εικόνα γιά την κατάσταση που επικρατούσε στον νευραλγικό αυτό χώρο κατά την χρονική εκείνη περίοδο. Η αντικειμενική θεώρηση τής γεωγραφικής ζώνης τής Μείζονος Μακεδονίας εκ μέρους των Γάλλων διπλωματικών εκπροσώπων, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο μακεδονικός χώρος υπήρξε γιά πολλές δεκαετίες ουδέτερος γιά τα ζωτικά γαλλικά πολιτικά συμφέροντα. Αντίθετα στο οικονομικό πεδίο, η γαλλική πολιτική επεδίωξε πρώτη απ’ όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, ήδη από τις αρχές τού 16ου αιώνα, την οικονομική και εμπορική διείσδυση στην Μακεδονία, όπως και σ’ ολόκληρη την οθωμανική επικράτεια. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)

 

5

……….

  1. Δρόμος και θέσεις στην Λύγκο, την Πελαγονία και την Δερρίοπο.

……….[…] Όπως έχουμε δει από την περιγραφή τού Πολυβίου γιά την Εγνατία οδό, οι Λυγκηστές κατελάμβαναν την πεδιάδα νοτίως τής Ηρακλείας (Στράβων C 323 “διὰ Ἡρακλείας καὶ Λυγκηστῶν”). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΔΗΣ-Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

Ὁ Γεώργιος Μόδης στὴν πρώτη ἐπάνω σειρὰ, πρῶτος ἀπό δεξιὰ, μαζί μὲ ἄλλους μακεδονομάχους.
Ὁ Γεώργιος Μόδης στὴν πρώτη ἐπάνω σειρὰ, πρῶτος ἀπό δεξιὰ, μαζί μὲ ἄλλους μακεδονομάχους.

,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΔΗΣ-Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

……….Ὁ Μακεδονομάχος Γεώργιος Χρήστου Μόδης, εἶναι ὁ πιὸ αὐθεντικός διηγηματογράφος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ἐξαιρετικός λογοτέχνης, καὶ ἡ πρώτη πηγὴ γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν στὸν μακεδονικὸ χῶρο ἀπό τὶς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΔΗΣ-Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ