Αρχείο ετικέτας ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ο ΧΕΙΡΩΝΕΥΣ

ΦΥΣΙΣ-ΔΙΔΑΧΗ-ΑΣΚΗΣΙΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

,

,

ΦΥΣΙΣ-ΔΙΔΑΧΗ-ΑΣΚΗΣΙΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 .

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

.

……….[ ] Ὁ  Ὅ μ η ρ ο ς, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀρχαιότερου ἀριστοκρατικοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, καθορίζει τὸν στόχο τῆς ἀγωγῆς τῆς ἐποχῆς του μὲ τὸν στίχο αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων (Ζ 208), τὸν ὁποῖο ὁ Ἱππόλοχος ἀπηύθυνε στὸν υἱὸν του Γλαῦκο, ὅταν τὸν ἔστελνε στὴν Τροία. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΥΣΙΣ-ΔΙΔΑΧΗ-ΑΣΚΗΣΙΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ-Ι Σ Ι Σ & Ο Σ Ι Ρ Ι Σ

,

,

Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ – ΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΣ
,

,

……….«Το «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» έργο τού Πλουτάρχου είναι μία εκτενής επιστολή θεολογικού περιεχομένου, απευθυνόμενη στην Κλέα, ιέρεια των Δελφών και θυγατέρα δύο φίλων τού συγγραφέα. Στις σελίδες τής επιστολής παρουσιάζονται, αναλύονται και εξηγούνται οι μύθοι, οι παραδόσεις, οι θρύλοι, οι αλληγορίες, οι συμβολισμοί, οι τελετές, οι ιερουργίες και οι εορτές που συνδέονται με τους δύο μεγαλύτερους – κατά την εποχή εκείνη – Θεούς τού αιγυπτιακού έθνους, την Ίσιδα και τον Όσιρη, η λατρεία των οποίων είχε υπερβεί τα σύνορα τής Αιγύπτου και είχε εξαπλωθεί και σε άλλα μεσογειακά έθνη, μεταξύ των οποίων και στο ελληνικό. Συνέχεια ανάγνωσης Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ-Ι Σ Ι Σ & Ο Σ Ι Ρ Ι Σ