Αρχείο ετικέτας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

17 Δεκεμβρίου

,

546.—Σαν σήμερα η Ρώμη κυριεύτηκε από τους Γότθους. Με τις διαφωνίες που μεσολάβησαν μεταξύ των Ρωμαίων στρατηγών Βελισσάριου και Ναρσή, και, κατά την διάρκεια τής απουσίας  τού Βελισσάριου στην Κωνσταντινούπολη, οι Γότθοι συσπειρώθηκαν με αρχηγό τον Τωτίλα και βρήκαν την ευκαιρία να επανακυριεύσουν την Ρώμη, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

 

Φωτογραφία τοῦ Φρεντερίκ Μπουασονᾶ, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ περάσματός του ἀπό τὴν Ἤπειρο τὸ 1913.

,

Η συγκρότηση τού αλβανικού κράτους και η Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

……….(…) Η ήττα της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1912, απελευθέρωσε την Ήπειρο (Δεκέμβριος 1912-Μάρτιος 1913). Το υπόμνημα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος της 13ης Ιουνίου 1912, θεωρεί πως στην Ήπειρο Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ