Αρχείο ετικέτας ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (1/9/1905-31/12/1906)

,

.

……….Ο Ίων Δραγούμης διετέλεσε υποπρόξενος τής Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη από την 1η Σεπτεμβρίου 1905 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1906, διαμένοντας στην νεοσύστατη πόλη συνολικά γιά δεκαέξι μήνες. Την περίοδο εκείνη κατά την διάρκεια τού Θρακο- Μακεδονικού Αγώνα και στις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων, το υποπροξενείο τής Αλεξανδρουπόλεως έπαιζε σημαντικό ρόλο στο συντονισμό τής ένοπλης δράσης των Ελλήνων τής Θράκης. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (1/9/1905-31/12/1906)