Αρχείο ετικέτας ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

,

19 Ιανουαρίου

,

379.—Ο Αυτοκράτορας Γρατιανός ανακηρύσσει τον Θεοδόσιο Α΄ συναυτοκράτορα, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

.

,

18 Ιανουαρίου

,

350.—Δολοφονήθηκε σαν σήμερα κοντά στα Πυρηναία ο νεώτερος γυιός τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

17 Ιανουαρίου

.

121 π.Χ. .—Η έκλειψη τού Δία από την Σελήνη. Ήταν 17 Ιανουαρίου 121 π.Χ. όταν συνέβη το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

.

.

16 Ιανουαρίου

 

550.—Οι Γότθοι εισέβαλαν σαν σήμερα στην Ρώμη κατασφάζοντας το μεγαλύτερο μέρος τής φρουράς της. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,,

,

15 Ιανουαρίου

,

1260.—(Κατά προσέγγιση μέσα με τέλη Ιανουαρίου). Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος πετυχαίνοντας τον αρχικό του σκοπό, στέφεται μόνος αυτός με την σύζυγό του Θεοδώρα το βασιλικό διάδημα τής Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας, ενώ ο ανήλικος διάδοχος Ιωάννης Λάσκαρις, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

.

14 Ιανουαρίου

,

532.—Μαίνονται οι συρράξεις στην Κωνσταντινούπολη λόγω τής Στάσεως τού Νίκα, παίρνοντας την μορφή επαναστάσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

13 Ιανουαρίου

,

1493.—(ν.ημ.) Ὁ Χριστόφορος Κολόμβος πραγματοποιεῖ στὴν χερσόνησο Σαμανά τὴν τελευταία στάση τῆς ἐξερευνητικῆς του ἀποστολῆς, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

12 Ιανουαρίου

,

812.—(11ἤ12/1) Απεβίωσε ο Αυτοκράτορας Σταυράκιος από επιπλοκές τραύματός του.  Μετά την μάχη με τους βούργαρους τού Κρούμου στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ