Αρχείο ετικέτας ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)

,

,

Χρυσάφης Αναστάσιος, η ψυχή τού Μακεδονικού Αγώνα τής Ανατολικής Μακεδονίας

.

……….Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες μορφὲς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, ἦταν ὁ Σερραῖος στὴν καταγωγὴ ἰατρός, Ἀναστάσιος Χρυσάφης. Προσέφερε πολλὰ στὸν βωμὸ τῆς πατρίδας. Ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Συνέβαλε στὴν ἀπελευθέρωση τῶν Σερρῶν. Διέθεσε τὰ πάντα. Ἀνάλωσε τὴν σταδιοδρομία του, τὴν ζωὴ του καὶ τὴν περιουσία του. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)