Αρχείο ετικέτας ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ…

,

,

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…»

.

Όρθρος Μεγάλης Παρασκευής
(βράδυ Μεγάλης Πέμπτης)

.

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

Σήμερα κρεμάται επάνω σε ξύλο εκείνος που κρέμασε την γη μέσα σε νερά. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ…