Αρχείο ετικέτας ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-19ο ΕΤΟΣ (Η ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ)

,

……….413 π.Χ.— Πελοποννησιακὸς Πόλεμος (19ο έτος). Ἡ αἰχμαλωσία καὶ ἡ ἐκτέλεση τῶν Ἀθηναίων στρατηγῶν Νικία καὶ Δημοσθένη μετὰ τὴν ἥττα τῆς Σικελικῆς Ἐκστρατείας. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-19ο ΕΤΟΣ (Η ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ)

Η ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

,

Νόμισμα τῶν Συρακουσσῶν, μὲ θέμα ἕνα ἅρμα καὶ ναυτικὰ σύμβολα, ἀφιερωμένο σὲ ναυτικὴ νίκη. Βρίσκεται στὸ μουσεῖο Bode στὸ Βερολίνο..
Νόμισμα τῶν Συρακουσσῶν, μὲ θέμα ἕνα ἅρμα καὶ ναυτικὰ σύμβολα, ἀφιερωμένο σὲ ναυτικὴ νίκη. Βρίσκεται στὸ μουσεῖο Bode στὸ Βερολίνο..

.

……….Τὸ 413 π.Χ., στὴν μεγάλη ναυμαχία μεταξὺ τῶν Ἀθηναίων ὑπό τὸν Νικία, καὶ τῶν Συρακουσίων ὑπό τὸν Σπαρτιάτη Γύλιππο, ὁ Ἀθηναϊκός στόλος ὑφίσταται συντριπτικὴ ἥττα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ