Αρχείο ετικέτας ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

,

ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ

Σλαβικὲς ἐγκαταστάσεις στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο τῆς Βυζαντινῆς περιόδου

 

Τῆς Ἀμαλίας Κ. Ἡλιάδη φιλολόγου-ἱστορικοῦ (Μ.Α. Βυζαντινῆς ἱστορίας)

 ailiadi@sch. gr

……….(…) Οἱ σλαβικὲς ἐπιδρομές ἀρχίζουν κυρίως στὰ νότια τοῦ Δούναβη καὶ στὶς κυρίως ἑλληνικές χῶρες ἀπ’ τὸ β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰῶνα ἐπί Ἰουστινιανοῦ καὶ συνεχίζονται ἐπί τῶν διαδόχων του μέχρι τὸν Φωκᾶ καὶ τὸν Ἠράκλειο, μόνο ὅμως ἐπί τοῦ τελευταίου μπορεῖ νὰ γίνῃ λόγος γιὰ ἔναρξη συστηματικῆς ἐγκατάστασης ἐντεῦθεν τοῦ Δουνάβεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ