Αρχείο ετικέτας ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΑΣ)

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΑΣ)

,

Σπυρομήλιος Σπῦρος Καπετάν Μπούας

,

Σπῦρος Σπυρομήλιος, ὁ Ἀθάλης Μπούας τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καὶ ὁ Ἀϊτός τῆς Χιμᾶρας

,
……….Γόνος ἱστορικῆς οἰκογενείας τῆς Χιμᾶρας, ὁ Σπυρομήλιος γεννήθηκε τὸ 1864. Μὲ πρόθεση νὰ εἰσαχθῇ στὴν Σχολὴ Ναυτικῶν Δοκίμων, πῆγε στὴν Ἀθήνα, ἀλλά λόγῳ ὑπερβάσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας δὲν ἔγινε δεκτός· τότε, μὲ προτροπὴ τοὺ θείου του, Μεράρχου Χωροφυλακῆς Ἰωάννου Σπυρομήλιου, κατετάγη στὸ Σῶμα Χωροφυλακῆς ὅπου ἐξελίχθη σύντομα σὲ ἀξιωματικό. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΑΣ)