Αρχείο ετικέτας ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ-Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ-Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ 9/2/1897)

,

Ὁ ὁπλαρχηγὸς Δ. Καλορρίζικος ἐνῶ ἀνορθώνει τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.
Ὁ ὁπλαρχηγὸς Δ. Καλορρίζικος ἐνῶ ἀνορθώνει τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.(Περιγραφὴ εἰκόνας ἀπὸ τὴν Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ Ἔθνους).

 

Σπρος Καγιαλές, ὁ θρῦλος τοῦ Ἀκρωτηρίου: «Γι το Χριστο τν πίστη τν γία κα τς πατρίδας τν λευθερία».

……….Σὰν σήμερα τῷ 1897, τὸ ἐπαναστατικὸ στρατόπεδο στὸ Ἀκρωτήρι Χανίων, βομβαρδίστηκε ἀπὸ συνδυασμένα πυρᾶ τοῦ τουρκικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τοῦ στόλου τῶν πολεμικῶν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν κόλαση τῆς φωτιᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ἀναδύθηκε ἡ ἡρωικὴ μορφὴ τοῦ Σπύρου Καγιαλέ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν στάση καὶ πράξη του, ἀνάγκασε τὰ κανόνια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων νὰ σιγήσουν. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ-Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ 9/2/1897)