Αρχείο ετικέτας ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ – Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο Σταύρος Λάλας στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

,

Σταύρος Λάλας

Ο Έλληνας κατάσκοπος στην καρδιά των μυστικών υπηρεσιών των Η.Π.Α.

,

……….Ο Σταύρος Λάλας, ασχέτως εάν κάποιος πιστεύει ότι είναι ήρωας ή όχι, είναι ο πιό σημαντικός [γνωστός] κατάσκοπος που είχε ποτέ η Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος που επί 16 χρόνια έδινε στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες τα πλέον απόρρητα έγγραφα όλων των αμερικανικών υπηρεσιών. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ – Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1570-1571

.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.

Ἡ κατάληψις τῆς Κύπρου ἀπό τοὺς ὀθωμανούς (1570-1571)

Πῶς κυριεύθηκαν  ἡ Λευκωσία καὶ ἡ Ἀμμόχωστος καὶ πῶς ἀναγκάστηκαν νὰ μεταναστεύσουν στὴν Ἰταλία οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου.

Ἡ ἐποίκισις τῶν χωριῶν Maderno, Piroi καὶ Pola ἀπὸ Κρῆτες καὶ Κυπρίους.

 .

Πηγή:* Τὸ ἀνεξάντλητο Ἔργο τοῦ Ἀπόστολου Βακαλόπουλου, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τομ. Γ’, Θεσσαλονίκη 1968.

 .

Ἡ ἐπιθυμία τῶν τούρκων νὰ καταλάβουν τὴν Κύπρο εἶναι κιόλας ζωηρὴ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ Σουλεϊμὰν Α’, ἀλλά διάφοροι λόγοι συντελοῦν στὴν ἀναβολή τῆς ἐκστρατείας. Ἡ ἀπειλή εἶναι διάχυτη μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1570-1571

ΙΜΒΡΟΣ Η ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ

.

Σύλλησις τάφων. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ ὀστεοφυλάκιο. Τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν σκορπίσθηκαν στοὺς δρόμους.
Σύλλησις τάφων. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ ὀστεοφυλάκιο. Τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν σκορπίσθηκαν στοὺς δρόμους.

.

.Οἱ φρικιαστικὲς συνθῆκες βιαίου ἐκτουρκισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ τὴ δεκαετία τοῦ 1960.
Ἴμβρος, ἡ πολύπαθος…

.

Τῆς Φωτεινῆς Τομαῆ | Κυριακὴ 26 Ἰουλίου 2009

.

……….Παρὰ τὴ μακραίωνη ἑλληνικὴ παρουσία στὸ νησί, ἡ Ἴμβρος ὅπως καὶ ἡ γειτονικὴ της Τένεδος, πέρασαν μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) στὴν Τουρκία. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΜΒΡΟΣ Η ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ