Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ-ΘΡΑΚΗ

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ – ΟΔΑΕΖ – ΕΖΥΕΗΙ – ΜΑΤ(Ε)ΡΑ – ΖΗΛΤΑ – ΤΟΥ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ)

,

2.,

δ΄μέρος.

 

Στὸ 2ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας τοῦ κυρίου Σπυρίδη, σχετικὰ μὲ τὸ ἐγχάρακτο κείμενο, ἀποδόθηκαν οἱ δύο πρῶτες σειρὲς του, (ΡΟΛΙΣ-ΤΕΝΕΑΣΝ-ΛΙΤΑ-ΕΝΕΠΕ).

Ἡ λέξη (ΤΕΑΝΙΣΚΟΑΜ) τῆς τρίτης σειρᾶς καὶ ἡ λέξη (ΤΙΑ) τῆς πέμπτης σειρᾶς, αποδόθηκαν στὸ 3ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος. 

Στὸ παρὸν μέρος τοῦ ἀφιερώματος, ὁ κύριος Σπυρίδης ἀποδίδει τὶς ὑπόλοιπες σειρὲς τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου. ( Ἡ τελευταία λέξις – ΗΛΤΑ – δὲν φαίνεται στὴν εἰκόνα, διότι εἶναι χαραγμένη στὸ πλάγιο μέρος τοῦ δακτυλιδίου). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ – ΟΔΑΕΖ – ΕΖΥΕΗΙ – ΜΑΤ(Ε)ΡΑ – ΖΗΛΤΑ – ΤΟΥ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ)