Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

,

Γερμανοί κατακτητές, μολύνουν τον ιερό βράχο τής Ακροπόλεως.
Γερμανοί κατακτητές, μολύνουν τον ιερό βράχο τής Ακροπόλεως.

 

Τὸ ζήτημα τῶν κατοχικῶν δανείων καὶ τὸ χρέος τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα 

……….Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1953,  τὸ Συνέδριο Ἀποζημιώσεων τοῦ Λονδίνου ἀποφάσισε βάσει τοῦ ἄρθρου 5, παρ.2, Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ