Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΝΗΣΙ ΡΩ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΟ ΝΗΣΙ ΡΩ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΡΩ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

……….Ἡ Ρῶ ἤ Ρώγη ἤ Ροπή, ὅπως τὴν ἀναφέρουν διάφοροι χάρτες ἤ παλιὰ βιβλία, βρίσκεται 4 μίλια δυτικὰ ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο καὶ σὲ ἀπόσταση 12 μιλίων ἀπὸ τὶς τoυρκικὲς ἀκτές. Εἶναι τὸ πρῶτο νησάκι ποὺ βλέπει ὁ ἐπισκέπτης ἀπὸ τὸ πλοῖο λίγο πρὶν φτάσει στὸ νησὶ προερχόμενος ἀπὸ τὴν Ρόδο, μὲ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία νὰ ἀνεμίζῃ…

[Κατὰ προσέγγιση, ἡ πλησιέστερη ἀπόσταση τῆς νησίδος Ῥῶ ἀπὸ τὴν Μεγίστη εἶναι 3,7 μίλια ἤ 3,3 ναυτικὰ μίλια, ἀπὸ τὴν πλησιέστερη ἀκτὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι 4,5 μίλια ἤ 3,9 ναυτικὰ μίλια καὶ ἀπὸ τὸ Κάς εἶναι 7,8 μίλια ἤ 6,8 ναυτικὰ μίλια.] Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΝΗΣΙ ΡΩ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ