Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

 

6

 

Τὸ παρασκήνιο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Συμμάχων καὶ ἀντιπάλων, ἕναν χρόνο πρὶν τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ ἡ στάση τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ 

……….Παρὰ τὴν ἀνησυχία τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία αὐξανόταν μετὰ τὴν ἐπίθεση τῆς τελευταίας στὴν Αἰθιοπία, οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν διατηροῦντο τυπικὰ ὀμαλές. Ἡ ἀπόβαση ὅμως ἰταλικοῦ στρατοῦ στὴν ἀλβανία στὶς 7 Ἀπριλίου 1939, προσέδωσε ἀναπόφευκτα νέα διάσταση στὸ θέμα. Τὰ στρατιωτικὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς – τὸν ὁποῖο ἀπασχολοῦσε τουλάχιστον ἀπὸ τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1934 τὸ ἐνδεχόμενο ἰταλικῆς ἐπιθετικῆς δραστηριότητας μὲ βάση τὴν ἀλβανία – ἀπέβλεπαν οὐσιαστικὰ στὸ νὰ μὴν προκληθῇ ἡ Ἰταλία. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ