Αρχείο ετικέτας ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

.

Προσωπογραφία τού Θανάση Ραζηκότσικα, Γενικού Αρχηγού Μεσολογγίου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ι. Τρικογλίδη, 1929.
Ραζηκότσικας  Ἀθανάσιος  
(Μεσολόγγι  1798  – 11/04/1826 Μεσολόγγι)

.

……….Ἀθανάσιος Ραζῆς ἤ Ἀθανάσιος Κότσικας. Ἀγωνιστής ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι, γενικὸς ἀρχηγὸς τῶν συμπολιτῶν του κατὰ τὴν Ἐπανάσταση.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (+13/7/1913)

 

,

Προσωπογραφία τοῦ ἥρωα ἀπὸ τὸν ζωγράφο Τρικογλίδη Ἰωάννη..

.

Ὁ ἡρωικὸς θάνατος τοῦ Ἰωάννη Βελισσαρίου στὸ θρυλικὸ ὕψωμα 1.378 στὶς 13 Ἰουλίου 1913 κατὰ τὸν Β΄ Βαλκανικὸ Πόλεμο.

..

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα γιὰ τὸν Ἥρωα.

……….Σὲ αὐτὸν ἐπιφύλασσε ἡ μοίρα ἐπί κεφαλῆς τῶν ἠμιθέων εὐζώνων του, κατὰ τὴν γνώμη ἐπιζώντων συμπολεμιστῶν του, νὰ συνδέσῃ τὰ ἐνδοξότερα κατορθώματα τῆς Φυλῆς τῶν πολέμων 1912-1913 μὲ τὴν φυσιογνωμία του, ὥστε ἡ προτομὴ του νὰ ἐπισκιάζῃ ὅπου κι ἄν στηθεῖ καὶ αὐτοὺς ἀκόμα τοὺς ἀνωτέρούς του σὲ βαθμό. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (+13/7/1913)