Αρχείο ετικέτας ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

.

Προσωπογραφία τού Θανάση Ραζηκότσικα, Γενικού Αρχηγού Μεσολογγίου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ι. Τρικογλίδη, 1929.
Ραζηκότσικας  Ἀθανάσιος  
(Μεσολόγγι  1798  – 11/04/1826 Μεσολόγγι)

.

……….Ἀθανάσιος Ραζῆς ἤ Ἀθανάσιος Κότσικας. Ἀγωνιστής ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι, γενικὸς ἀρχηγὸς τῶν συμπολιτῶν του κατὰ τὴν Ἐπανάσταση.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ