Αρχείο ετικέτας ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

,

ΡΟΥΠΕΛ 1941

 

……….Μετά την διάσπασιν της γιουγκοσλαβικής αμύνης, οι Γερμανοί εισέρχονται εις την Θεσσαλονίκην στις 9 Απριλίου 1941. Κατόπιν τούτου, διατάσσεται η κατάπαυσις τού αγώνος εις Ανατολικήν Μακεδονίαν. Εις την υπογραφείσαν εν Θεσσαλονίκη συμφωνίαν, οι εκπρόσωποι τού Γερμανικού Στρατηγείου τονίζουν : Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ