Αρχείο ετικέτας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ – Η ΤΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΗΡΩΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (+23/7/1974)

,

,

……….Στὶς 2 Αὐγούστου τοῦ 2014, κηδεύτηκε ἀπό τὴν μητέρα του καὶ τὰ ἀδέλφια του, σαράντα χρόνια μετὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ “Ἀττίλα” στὴν Κύπρο, καὶ τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν ἀνεύρεση τῶν λειψάνων του, ὁ ἔφεδρος στρατιώτης Φίλιππος Πανταζῆς τοῦ Ἀχιλλέως ἀπὸ τὴν Ἀμμόχωστο. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ – Η ΤΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΗΡΩΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (+23/7/1974)