Αρχείο ετικέτας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

,,

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

.

Τὸ χρονικὸ τῆς Βεργίνας – Μανώλης Ἀνδρόνικος

.

……….Στὶς 8 Νοεμβρίου 1977 ὁ ἀρχαιολόγος Μανώλης Ἀνδρόνικος εἰσέρχεται στὸν μνημειώδη ἀσύλητο βασιλικὸ τάφο τοῦ Φιλίππου Β΄, πραγματοποιῶντας τὴν μεγαλύτερή του ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΕΑΔΑΙ – ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

 

Αργεάδαι – Τημενίδαι, Καταγωγή και ιστορική απαρχή τού βασιλικού Οίκου τής Μακεδονίας.

«Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω  γεγονότας, κατὰ περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτὸς τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες».  Ἡρόδοτος, 5ο, 22

……….Ἡ ἵδρυσις τοῦ Μακεδονικοῦ κράτους καὶ ἡ προσωπικότης τοῦ ἱδρυτοῦ καὶ ἀρχηγέτου τοῦ βασιλικοῦ αὐτοῦ οἴκου καλύπτονται ὑπὸ τοῦ πέπλου τῶν αἰώνων τῆς προϊστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΓΕΑΔΑΙ – ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

……….(…)  Καὶ ὁ Φίλιππος λοιπὸν ἦτο Ἕλλην καὶ Μακεδών, μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ ὁ Δημοσθένης ἦτο Ἕλλην καὶ Ἀθηναῖος, ὁ Λεωνίδας, Ἕλλην καὶ Σπαρτιάτης, ὁ Ἐπαμεινῶνδας, Ἕλλην καὶ Θεσσαλός. (…) Γιὰ τὸν Δημοσθένη ἦταν εὔκολο νὰ θεωρῇ τὸν Φίλιππο βάρβαρο καὶ νὰ παρουσιάζει τὴν ἐξουσία του στοὺς Ἀθηναίους δημοκράτες ὡς ἕνα καταπιεστικὸ καὶ αὐταρχικὸ καθεστώς. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ