Αρχείο ετικέτας ΦΡΕΓΑΤΑ ΕΛΛΑΣ

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ

 

Ἡ φρεγάτα ” Ἑλλάς ” καὶ τὸ ἀτμόπλοιο “Καρτερία “. Λιθογραφία τοῦ Karl Krazeisen. Ἐθνική Πινακοθήκη, Μουσεῖο Ἀλεξάνδρου Σούτζου, Ἴδρυμα Εὐρυπίδου Κουτλίδη.

,

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

,

……….Στὰ τέλη τοῦ 1826, ἔφτασαν τὰ πλοῖα ποὺ εἶχαν κατασκευαστεῖ μὲ τὰ χρήματα τοῦ δεύτερου δανείου. Ἡ «Ἑλλάς», ποὺ ναυπηγήθηκε στὴν Ἀμερική, ἦταν πράγματι μεγάλη καὶ λαμπρὴ φρεγάτα, μὲ 64 πυροβόλα, γιὰ τὴν ὁποία ὅμως εἶχαν δαπανηθεῖ, 3.000.000 φράγκα. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ