Αρχείο ετικέτας ΦΥΛΑΚΟΣ

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ[ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.]

.

Δελφοί-Ναὸς Προναίας Ἀθηνᾶς

.

Ἡ θαυματουργικὴ σωτηρία τῶν Δελφῶν ἀπὸ τὴν Περσικὴ λεηλασία [Αὔγουστος 480 π.Χ.] 

.

Ἡροδότου Ἱστοριῶν βιβλίον Η΄

.

Ἡ πορεία τοῦ περσικοῦ στρατοῦ μετὰ τὴν λήξη τῆς ναυμαχίας στὸ Ἀρτεμίσιον

……….Μετὰ τὴν ναυμαχία στὸ Ἀρτεμίσιον, ὁ ἑλληνικὸς στόλος κατευθύνθηκε πρὸς τὴν Σαλαμίνα, ἐνῶ ὁ περσικὸς ἀποβίβασε τὸν πολυάριθμο στρατὸ τοῦ Ξέρξου στὴν Φωκίδα, ὁ ὁποῖος στὸ πέρασμά του κατέκαψε καὶ ἰσοπέδωσε τὶς πόλεις Δρυμό, Χαράδρα, Ἔρωχο, Νέωνα, Πεδιέας, Τριτέας, Ἐλάτεια, Ὑάμπολη, Παραποταμίους και Ἄβας, ἐνῶ σύλησε καὶ ἔκαψε τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ ἦταν πλούσιο καὶ ἐφοδιασμένο μὲ πολλοὺς θησαυροὺς καὶ ἀφιερώματα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ[ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.]