Αρχείο ετικέτας ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΑΗ

ΙΜΒΡΟΣ Η ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ

.

Σύλλησις τάφων. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ ὀστεοφυλάκιο. Τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν σκορπίσθηκαν στοὺς δρόμους.
Σύλλησις τάφων. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ ὀστεοφυλάκιο. Τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν σκορπίσθηκαν στοὺς δρόμους.

.

.Οἱ φρικιαστικὲς συνθῆκες βιαίου ἐκτουρκισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ τὴ δεκαετία τοῦ 1960.
Ἴμβρος, ἡ πολύπαθος…

.

Τῆς Φωτεινῆς Τομαῆ | Κυριακὴ 26 Ἰουλίου 2009

.

……….Παρὰ τὴ μακραίωνη ἑλληνικὴ παρουσία στὸ νησί, ἡ Ἴμβρος ὅπως καὶ ἡ γειτονικὴ της Τένεδος, πέρασαν μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) στὴν Τουρκία. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΜΒΡΟΣ Η ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ