Αρχείο ετικέτας ΧΟΣΡΟΗΣ Β

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)

.

Ἡράκλειος - Αὐτοκράτωρ τῆς Ῥωμανίας

……….Ὁ Ἡράκλειος, γεννήθηκε στὴν Καππαδοκία. Ὁ πατέρας του, Ἡράκλειος καὶ αὐτός, πιθανῶς ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ἦταν στρατηγὸς ὁ ὁποῖος εἶχε διακριθεῖ γιὰ τὴν γενναιότητά του στοὺς πολέμους ἐναντίον τῶν Περσῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Μαυρικίου καὶ πρὶν ἀπό τὴν ἀνάρρηση τοῦ Χοσρόη B’ στὸν θρόνο τῆς Περσίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ

.

Μάχη μεταξύ τού στρατού τού Ηρακλείου και των Περσών υπό τον Χοσρόη Β΄. Τοιχογραφία τού Piero della Francesca, 1452

.

Ἡ μάχη στὴν Νινευὶ  12/12/627

 

……….Ὅσο οἱ Ἄβαροι καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Σαρβαραζᾶ πολιορκοῦσαν τὴν Κωνσταντινούπολη (6ος -8ος 626), ὁ Ἡράκλειος μὲ τὸν λίγο στρατὸ ποὺ εἶχε κρατήσει, συνέχιζε τὸ κυνήγι τοῦ Χοσρόη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ