Αρχείο ετικέτας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Ὁ ἱεροεθνομάρτυρας Χρυσόστομος στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Πρώτη Σερρῶν τὸ 1906.

.

Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

……….Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ἀγωνίζονται, νὰ θυσιάζονται, νὰ προσφέρουν. Ἄνθρωποι σὰν τὸν Ἅγιο Ἐθνομάρτυρα Χρυσόστομο Καλαφάτη, ποὺ μαρτύρησε γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα στὴν Σμύρνη τὸ ματωμένο καλοκαίρι τοῦ 1922. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

.

οι λεβέντες

Ἡ κτηνωδία καὶ ἡ ἀχαλίνωτη ἀγριότητα τῶν στρατευμάτων τοῦ Κεμὰλ.

.

Χάρης Τσιρκινίδης, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἔχω ὅπλο τὴν ἀγχόνη.

……….[]Παρὰ τὴ γενικὴ καθοδήγηση τῆς Γαλλικῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς Γάλλους ἀξιωματικοὺς καὶ δημοσιογράφους, ν’ ἀποκρύπτουν τὰ ἐγκλήματα τῶν Τούρκων ἤ νὰ τὰ παραποιοῦν, μερικοὶ ἔντιμοι Γάλλοι εἶπαν τὴν ἀλήθεια. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-Η ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ (ΒΡΥΛΕΙΟΝ) ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟ 1922

,

8

,

……….«Ἡ Τρίγλια εἶναι μία τῶν Ἑλληνικωτάτων κωμοπόλεων ἐπὶ τῆς Ἀσιατικῆς παραλίας τῆς Προποντίδος. Πρὸ τριῶν μηνῶν ὅμως, ἐξεκενώθη, οἱ δὲ φιλοπάτριδες κάτοικοί της ἐξηναγκάσθησαν ὑπὸ τῶν τούρκων νὰ ἐγκαταλείψωσι τὰς ἑστίας τῶν προγόνων των εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐπιδρομένων δῆθεν διὰ «στρατηγικοὺς λόγους». Ἡ ὠραία κωμόπολις Τρίγλια ἔχει 8.000 κατοίκους, ἕξ Ἐκκλησίας καὶ τρία μοναστήρια. Ἐν τῷ κέντρῳ αὐτῆς κείται τὸ μέγα Σχολεῖον, κτισθὲν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Χρυσοστόμου. Ἡ Τρίγλια εἶναι περίφημος διὰ τὰς μοναδικὰς μικρὰς ἀλλὰ γευστικωτάτας ἐλαίας της.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-Η ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ (ΒΡΥΛΕΙΟΝ) ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟ 1922

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ – ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

.

ΣΜΥΡΝΗ 14-9-1922..

Ἀπόσπασμα ἀπό τὴν τελευταῖα ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου πρὸς τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στὶς 25 Αὐγούστου τοῦ 1922

,

«Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὸ Ἑλληνικόν Κράτος, ἀλλά καὶ σύμπαν τὸ Ἑλληνικόν Ἔθνος καταβαίνει πλέον εἰς τὸν Ἄδην, ἀπό τοῦ ὁποίου καμμία πλέον δύναμις δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ τὸ ἀναβιβάσῃ καὶ τὸ σώσῃ. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ – ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ

.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

.

Χρυσόστομος Σμύρνης, ἡ ἀποσιωπημένη θυσία.

.

……….Ἡ ἀνάμνηση τῆς ὑπέροχης αὐτοθυσίας του, ἑνὸς μαρτυρικοῦ τέλους, ποὺ μόνο ὁ Χρυσόστομος μποροῦσε νὰ ὑπομείνῃ, δὲν ἀφήνει τὴν πληγὴ νὰ κλείσῃ, τὴ λήθη νὰ σβήσῃ τὸ παρελθόν. Ὁ Χρυσόστομος ἦταν ὁ Παλαιολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας κι ἀκόμη πιὸ μεγάλος. Ὁ τελευταῖος τῆς στρατιᾶς τοῦ μαχόμενου Κλήρου μας· κι ἔπεσε στὶς ἐπάλξεις – στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ.  Συνέχεια ανάγνωσης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ