Αρχείο ετικέτας George Philip Reinagle

(31/5/1821) Η ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

,

.
31 Μαΐου 1821
Ἡ ἐνθουσιώδης ἀντίδραση τῶν Ζακυνθίων, ἡ στάση τῶν ἱερωμένων καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν Ἄγγλων.
.

……….Ἡ ἀγγλικὴ διοίκηση τῆς Ἑπτανήσου, ἐφαρμόζοντας τὴν πολιτικὴ τοῦ Λονδίνου ἐκείνης τῆς περιόδου ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση, ἔλαβε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅλα τὰ δεσμευτικὰ μέτρα ποὺ εἶχε στὴν διάθεσή της γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν συμμετοχὴ στὸν ἑλληνικὸ ἀγῶνα τῶν ὑπηκόων τοῦ Ἠνωμένου Κράτους τῶν Ἑπτά Νήσων. Ἡ ἐχθρικὴ στάση τῆς Ἀγγλίας εἶχε ὡς βάση τὴν ἀντιρωσικὴ πολιτική της καὶ τοὺς ‘’φόβους’’ της γιὰ ἐπέκταση τῆς ῥωσικῆς ἐπιρροῆς καὶ στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο. Συνέχεια ανάγνωσης (31/5/1821) Η ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΒΑΡΙΝΟ

.

Πίνακας τοῦ George Philip Reinagle μὲ θέμα τὴν ναυμαχία. Ἐθνικό Ναυτικὸ Μουσεῖο
Πίνακας τοῦ George Philip Reinagle μὲ θέμα τὴν ναυμαχία. Ἐθνικό Ναυτικὸ Μουσεῖο

.,

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΒΑΡΙΝΟ
 .

τῆς Ἑλένης Ε. Κούκου

Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 .

……….(….) Στὶς 19 Ἰανουαρίου 1827, ἡ Γαλλία – μὲ δικὴ της πρωτοβουλία – συνέταξε καὶ ὑπέβαλε στὴν κρίση τῆς Ἀγγλίας, σχέδιο συνθήκης γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν προέβλεπε τρόπους ἐξαναγκασμοῦ τῆς τουρκίας γιὰ ἀποδοχή. Στὸ σχέδιο αὐτό, ἡ Ἀγγλία δὲν ἐκδήλωσε ἄμεσο ἐνδιαφέρον. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΒΑΡΙΝΟ